TKB in English About ROK

63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKIELIMINACJE REJONOWE
miejsce: Bielsko-Biała
data: 13-14 kwietnia 2018


sekretariat imprezy:
Regionalny O¶rodek Kultury
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. 33-812-69-08, 33-822-05-93, 33-812-33-33
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl

Trwaj± eliminacje 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, najstarszego i największego konkursu recytatorskiego adresowanego do młodzieży ze szkół ¶rednich oraz osób dorosłych. Eliminacje s± kilkustopniowe, pocz±wszy od przegl±dów ¶rodowiskowych po finały ogólnopolskie. Rywalizacja odbywa się w czterech turniejach: recytatorskim, poezji ¶piewanej, teatrów jednego aktora i wywiedzione ze słowa. Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. W województwie ¶l±skim za przebieg OKR odpowiedzialne s± Regionalne O¶rodki Kultury: w Częstochowie (w północnej czę¶ci województwa) i w Bielsku-Białej (południe województwa) oraz w ¶rodkowej czę¶ci - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Finał wojewódzki organizowany jest w kolejnych latach na zmianę przez wymienione instytucje. Tegoroczny odbędzie się w 5 maja br. w Katowicach.

Do finału wojewódzkiego kwalifikuj± się zwycięzcy eliminacji rejonowych. Najlepsi recytatorzy z południowej czę¶ci województwa (miasta Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Tychy i Żory oraz powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, wodzisławski i żywiecki) spotykaj± się na eliminacjach rejonowych w Bielsku-Białej (13-14 kwietnia), których organizatorem jest ROK w Bielsku-Białej.

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Eliminacje rejonowe w Bielsku-Białej
Program prezentacji konkursowych
13 kwietnia 2018 r.


PIˇTEK, 13 kwietnia, od godz. 13.00

Turniej teatrów jednego aktora
1. Weronika Machała
2. Magdalena Mikler

Turniej: wywiedzione ze słowa
1. Monika Szpyrka
2. Jakub Witkowski

Turniej poezji ¶piewanej
1. Marcin Binkiewicz
2. Aleksandra Drwal
3. Magdalena Dudek
4. Żaneta Gola
5. Karolina Kobielusz
6. Igor Teodorowicz
7. Paulina Wirska

Turniej recytatorski - kategoria młodzieżowa
1. Karolina Bagińska
2. Rafał Bana¶
3. Patrycja B±k
4. Marcin Binkiewicz
5. Marek Blacha
6. Mariusz Bugała
7. Patrycja Grelowska
8. Zuzanna Grzy¶ka
9. Monika Hyrlik
10. Edyta Jędrzejczyk
11. Bartosz Korcz
12. Mateusz Pawelec
13. Laura Stanieczek
14. Jagoda Surzycka
15. Mateusz Wardyński
16. Daria Zapała

Turniej recytatorski - kategoria dorosłych
1. Piotr Kolonko
2. Piotr Maga


Przesłuchania konkursowe odbywaj± się na Małej Scenie Teatru Polskiego (ul. 1 Maja 1) w Bielsku-Białej. Ogłoszenie wyników i rozmowy z jurorami po zakończeniu prezentacji (ok. godz. 20.00) Uwaga: W roku bież±cym organizatorzy nie pobieraj± akredytacji, nie gwarantuj± noclegu, ani obiadów. Na miejscu imprezy dla uczestników zostanie przygotowany poczęstunek (herbata, kawa, kanapki).

Dodatkowych informacji na temat imprezy udziela Mirosława Wójcicka-Boroń (500-030-471, 606-235-453), tel. 33-822-05-93, 33-812-69-08, e-mail: rok@rok.bielsko.pl
Protokół
z przebiegu eliminacji rejonowych
63. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
które odbyły się 13 kwietnia 2018 roku
na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-BiałejOrganizatorem eliminacji rejonowych był Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej.
Konkurs przeprowadzony był w formie czterech turniejów:
 • turniej recytatorski w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (15 uczestników)
  oraz w kategorii dorosłych (2 uczestników);
 • turniej "wywiedzione ze słowa" (1 uczestnik);
 • turniej poezji ¶piewanej (7 wykonawców);
 • turniej teatrów jednego aktora (2 uczestników).
  Ł±cznie w konkursie wzięło udział 27 wykonawców z południowej czę¶ci województwa ¶l±skiego.
  Komisja oceniaj±ca w składzie:
  Krystyna Fuczik - muzyk, kompozytor,
  Marta Gzowska-Sawicka - aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej,
  Bogusław Słupczyński - aktor

  po uważnym wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznała następuj±ce nagrody i wyróżnienia:

  Turniej recytatorski - kategoria młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

  I nagroda
 • Mateusz Wardyński z Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej w Bielsku-Białej, (instruktorka - Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk),
  II nagroda
 • Bartosz Korcz z II Liceum Ogólnokształc±cego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie (instruktorka - Anna Waszut),
  III nagroda ex aequo
 • Patrycja Grelowska z I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Karola Miarki w Żorach (instruktor - Barbara Szulik-Silka),
 • Monika Hyrlik z Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej w Bielsku-Białej (instruktor - Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk),
  Wyróżnienia ex aequo
 • Mateusz Pawelec z Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach (instruktor - Barbara Bielaczyc),
 • Jagoda Surzycka z Katolickiego Liceum Ogólnokształc±cego im. Melchiora Grodzickiego w Cieszynie,

  Turniej recytatorski - kategoria dorosłych

  I nagroda
 • Piotr Kolonko z Pszczyny - student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

  Wyróżnienie
 • Piotr Maga z Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach (instruktor - Barbara Bielaczyc),

  Turniej teatrów jednego aktora

  I nagroda
 • Magdalena Mikler z Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej - Domu Kultury w Kamienicy (instruktor - Anna Ma¶ka),

  Turniej poezji ¶piewanej

  I nagroda
 • Żaneta Gola z I Liceum Ogólnokształc±cego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie (instruktor - Barbara Bielaczyc),
  II nagroda
 • Karolina Kobielusz z Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej w Bielsku-Białej (instruktor - Olga Łasak),
  III nagroda ex aequo
 • Magdalena Dudek z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie (instruktor - Anna Masny),
 • Paulina Wirska z IV Liceum Ogólnokształc±cego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej (instruktor - Renata Ma¶lanka).

  Do finału wojewódzkiego 63. OKR w Katowicach (5 maja) zostali zakwalifikowani:
 • turniej recytatorski:
  Mateusz Wardyński,
  Bartosz Korcz,
  Patrycja Grelowska,
  Monika Hyrlik,
  Piotr Kolonko,

 • turniej teatrów jednego aktora:
  Magdalena Mikler,

 • turniej poezji ¶piewanej:
  Żaneta Gola,
  Karolina Kobielusz,
  Magdalena Dudek,
  Paulina Wirska.

  » Przegl±d Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "€žŻywieckie Gody"€ť
  » Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
  » Konkurs na Palmy Wielkanocne
  » Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Przebudzeni do życia"
  » Przegl±d Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
  » Wojewódzki Przegl±d Wiejskich Zespołów Artystycznych
  » Tydzień Kultury Beskidzkiej
  » Międzynarodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem"
  » Posiady Gawędziarskie oraz Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych
  » Projekty transgraniczne
  » Pod patronatem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

  Zał±…czniki do pobrania:


 • DHTML JavaScript Menu By Milonic.com