TKB in English About ROK

60. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKIELIMINACJE REJONOWE

miejsce: Jastrzębie-Zdrój
data: 17-18 kwietnia 2015
sekretariat imprezy:
Regionalny O¶rodek Kultury
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. 33-812-69-08, 33-822-05-93
fax 33-812-33-33
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl

Trwaj± eliminacje 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, najstarszego i największego konkursu recytatorskiego adresowanego do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Eliminacje s± kilkustopniowe, pocz±wszy od przegl±dów ¶rodowiskowych po finały ogólnopolskie. Rywalizacja odbywa się w czterech turniejach: recytatorskim, poezji ¶piewanej, teatrów jednego aktora i wywiedzione ze słowa.
Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. W województwie ¶l±skim za przebieg OKR odpowiedzialne s± Regionalne O¶rodki Kultury: w północnej czę¶ci województwa - ROK w Częstochowie, w ¶rodkowej - ROK w Katowicach, w południowej - ROK w Bielsku-Białej. Finał wojewódzki organizowany jest w kolejnych latach na zmianę przez wymienione ROK-i. Tegoroczny odbędzie się w dniach 15-16 maja w Katowicach.

Do finału wojewódzkiego kwalifikuj± się zwycięzcy eliminacji rejonowych organizowanych przez ROK-i. Najlepsi recytatorzy z południowej czę¶ci województwa (miasta Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój i Żory oraz powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, raciborski, wodzisławski i żywiecki) spotykaj± się w tym roku na eliminacjach rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju (17-18 kwietnia), których organizatorem jest ROK w Bielsku-Białej we współpracy z Miejskim O¶rodkiem Kultury w Jastrzębiu-Zdroju.

» Przegl±d Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "€žŻywieckie Gody"€ť
» Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
» Konkurs na Palmy Wielkanocne
» Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów "Przebudzeni do życia"
» Miniatury Teatralne
» Przegl±d Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
» Wojewódzki Przegl±d Wiejskich Zespołów Artystycznych
» Tydzień Kultury Beskidzkiej
» Międzynarodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem"
» Posiady Gawędziarskie oraz Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych
» Projekty transgraniczne
» Międzynarodowy Konkurs Malarstwa na Szkle "Dzieło r±k i serca"

Zał±…czniki do pobrania:


DHTML JavaScript Menu By Milonic.com