TKB in English About ROK

62. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKIELIMINACJE REJONOWE
miejsce: Bielsko-Biała
data: 21-22 kwietnia 2017


ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE
miejsce: Bielsko-Biała
data: 13-14 maja 2017


sekretariat imprezy:
Regionalny Ośrodek Kultury
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. 33-812-69-08, 33-822-05-93
fax 33-812-33-33
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl

Trwają eliminacje 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, najstarszego i największego konkursu recytatorskiego adresowanego do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Eliminacje są kilkustopniowe, począwszy od przeglądów środowiskowych po finały ogólnopolskie. Rywalizacja odbywa się w czterech turniejach: recytatorskim, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora i wywiedzione ze słowa.
Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. W województwie śląskim za przebieg OKR odpowiedzialne są Regionalne Ośrodki Kultury: w Częstochowie (w północnej części województwa) i w Bielsku-Białej (południe województwa) oraz w środkowej części - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Finał wojewódzki organizowany jest w kolejnych latach na zmianę przez wymienione instytucje. Tegoroczny odbędzie się w dniach 13-14 maja w Bielsku-Białej.

Do finału wojewódzkiego kwalifikują się zwycięzcy eliminacji rejonowych. Najlepsi recytatorzy z południowej części województwa (miasta Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Tychy i Żory oraz powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, raciborski, wodzisławski i żywiecki) spotykają się na eliminacjach rejonowych w Bielsku-Białej (21-22 kwietnia), których organizatorem jest ROK w Bielsku-Białej.
TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ
ogłasza
62. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ "WYWIEDZIONE ZE SŁOWA"
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.
3. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW:
- środowiskowych, miejskich, gminnych;
- powiatowych i/lub rejonowych - wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
- wojewódzkich - powinny zakończyć się nie później niż 7 maja 2017 r;
- spotkań finałowych.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu - którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.
5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Spotkania Finałowe odbędą się:
- turniej A i B 21 - 24 czerwca 2017 r. w Ostrołęce;
- turniej C 15 - 18 czerwca 20176 r. w Słupsku;
- turniej D 6 - 10 czerwca 2017 r. we Włocławku.


Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie:
www.tkt.art.pl


Organizatorzy OKR 2017

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Eliminacje rejonowe w Bielsku-Białej
21-22 kwietnia 2017
Program prezentacji konkursowych


 • PIĄTEK, 21 kwietnia, od godz. 14.00

  Wywiedzione ze słowa
  1. Marek Blacha
  2. Szymon Kucza
  3. Szymon Mędrala
  4. Patryk Prochownik
  5. Aleksandra Sęk
  6. Zofia Stawowy
  7. Adrian Szmajduch
  8. Patrycja Wieczorek

  Turniej teatrów jednego aktora
  1. Marek Blacha
  2. Dagmara Kucia
  3. Adrian Szmajduch
  4. Patrycja Wieczorek

  Turniej poezji śpiewanej
  1. Agnieszka Bąk
  2. Wiktoria Bednarek
  3. Natalia Gaweł
  4. Karolina Kobielusz
  5. Aleksandra Łasut
  6. Piotr Maga
  7. Krzysztof Majka
  8. Ewa Pawliczek
  9. Weronika Świder


 • SOBOTA, 22 kwietnia, od godz. 10.00

  Turniej recytatorski - kategoria młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
  1. Natalia Antolak
  2. Katarzyna Flak
  3. Aleksandra Gazdecka
  4. Piotr Gigoń
  5. Joanna Górna
  6. Julia Janczukowska
  7. Klaudia Kopciowska
  8. Bartosz Korcz
  9. Bogusław Mańka
  10. Aleksandra Michalik
  11. Aleksandra Miciak
  12. Magdalena Mikler
  13. Anita Morońska
  14. Weronika Ormaniec
  15. Zofia Pitlok
  16. Aleksander Rubiś
  17. Zuzanna Szturc
  18. Mateusz Wardyński
  19. Justyna Wawrzyńczyk
  20. Anna Zaremba
  21. Kamil Zieleźnik

  Turniej recytatorski - kategoria dorosłych
  1. Tomasz Porębski
  2. Katarzyna Socha


  Przesłuchania konkursowe odbywają się na Małej Scenie Teatru Polskiego (ul. 1 Maja 1) w Bielsku-Białej. Ogłoszenie wyników i rozmowy z jurorami po zakończeniu prezentacji w sobotę (ok. godz. 15.00) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (ul. 1 Maja 8).

  Uwaga: W roku bieżącym organizatorzy nie pobierają akredytacji, nie gwarantują noclegu, ani obiadów. Na miejscu imprezy dla uczestników zostanie przygotowany poczęstunek (herbata, kawa, kanapki).

  Dodatkowych informacji na temat imprezy udzielają Leszek Miłoszewski (500-030-497)
  i Mirosława Wójcicka-Boroń (606-235-453),
  tel. 33-822-05-93, 33-812-69-08, e-mail: rok@rok.bielsko.pl

  Protokół
  z przebiegu eliminacji rejonowych
  62. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
  które odbyły się 21 i 22 kwietnia 2017 roku
  na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej  Organizatorem eliminacji rejonowych był Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

  Konkurs przeprowadzony był w formie czterech turniejów:
 • turniej recytatorski w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (18 uczestników) oraz w kategorii dorosłych (2 uczestników);
 • turniej "wywiedzione ze słowa" (7 uczestników);
 • turniej poezji śpiewanej (9 wykonawców);
 • turniej teatrów jednego aktora (4 uczestników).
  Łącznie w konkursie wzięło udział 40 wykonawców, laureatów 8 eliminacji miejsko-powiatowych w południowej części województwa śląskiego.

  Komisja oceniająca w składzie:
  Krystyna Fuczik - muzyk, kompozytor,
  Ewa Polak-Walesiak - aktorka
  Janusz Legoń - filolog, krytyk teatralny,

  po uważnym wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

  Turniej recytatorski - kategoria młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

  I nagroda ex aequo
 • Mateusz Wardyński z Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej w Bielsku-Białej, (instruktorka - Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk),
 • Zuzanna Szturc z Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej w Bielsku-Białej, (instruktorka - Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk),

  II nagroda
 • Bartosz Korcz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie (instruktorka Anna Waszut),

  III nagroda
 • Klaudia Kopciowska - uczennica Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju (instruktorka - Elżbieta Marciniak);

  wyróżnienie
 • Aleksander Rubiś - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach (instruktorka - Barbara Szulik-Silka),

  Turniej recytatorski - kategoria dorosłych

  I nagroda ex aequo
 • Tomasz Porębski z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Art" w Czechowicach-Dziedzicach (instruktorka - Halina Kubisz-Muła),
 • Katarzyna Socha z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Art" w Czechowicach-Dziedzicach (instruktorka - Halina Kubisz-Muła),

  Turniej "wywiedzione ze słowa"

  wyróżnienie
 • Zofia Stawowy - uczennica Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju (instruktorka - Elżbieta Marciniak);
 • Marek Blacha ze Stowarzyszenia Artystycznego "take tam…" w Ćwiklicach (instruktor - Jakub Pieczka);

  Turniej teatrów jednego aktora

  wyróżnienie
 • Adrian Szmajduch ze Stowarzyszenia Artystycznego "take tam…" w Ćwiklicach (instruktor - Jakub Pieczka);

  Turniej poezji śpiewanej
  I nagroda ex aequo
 • Ewa Pawliczek - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach (instruktorka - Barbara Szulik-Silka),
 • Karolina Kobielusz - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce (instruktorka - Celina Dunat),

  II nagroda
 • Natalia Gaweł z Zespołu Szkół Ogólnokształcących m. Jana Pawła II w Pawłowicach (instruktorka - Beata Buchacz),

  III nagroda
 • Agnieszka Bąk z Miejskiego Domu Kultury - Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej (instruktorka - Joanna Jatkowska).

  Do finału wojewódzkiego 62. OKR w Bielsku-Białej (13-14 maja) zostali zakwalifikowani:
  turniej recytatorski: Mateusz Wardyński, Zuzanna Szturc, Tomasz Porębski, Katarzyna Socha, Bartosz Korcz, Klaudia Kopciowska i Aleksander Rubiś,
  turniej "wywiedzione ze słowa": Zofia Stawowy,
  turniej poezji śpiewanej: Ewa Pawliczek, Karolina Kobielusz, Natalia Gaweł i Agnieszka Bąk .

  Jury postanowiło uhonorować szczególnie wyróżniających się instruktorów: Halinę Kubisz-Mułę, Agnieszkę Szulakowską-Bednarczyk i Barbarę Szulik-Silkę.

  Uwagi
  1. Jury prosi o przemyślany dobór repertuaru, tak aby był on dostosowany do wieku, płci i możliwości wykonawców.
  2. Jury zachęca do różnicowania obydwu części prezentacji pod względem emocji i nastroju.
  3. Jury apeluje do wykonawców i instruktorów o rzetelne zapoznanie się ze znaczeniem pojęć: dykcja, emisja głosu, zasady wymowy polskiej oraz akcentowania i o stałą pracę nad doskonaleniem tych umiejętności.
  4. Jury zwraca uwagę, że monodram jest najtrudniejsza formą w pracy recytatora i wymaga dobrego warsztatu aktorskiego i doświadczenia scenicznego.
  » Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "€žŻywieckie Gody"€
  » Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
  » Konkurs na Palmy Wielkanocne
  » Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów "Przebudzeni do życia"
  » Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
  » Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych
  » Tydzień Kultury Beskidzkiej
  » Międzynarodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem"
  » Posiady Gawędziarskie oraz Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych
  » Projekty transgraniczne
  » Pod patronatem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

  Załą…czniki do pobrania:


 • DHTML JavaScript Menu By Milonic.com