TKB in English About ROK

62. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKIELIMINACJE REJONOWE
miejsce: Bielsko-Biała
data: 21-22 kwietnia 2017


ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE
miejsce: Bielsko-Biała
data: 13-14 maja 2017


sekretariat imprezy:
Regionalny Ośrodek Kultury
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. 33-812-69-08, 33-822-05-93
fax 33-812-33-33
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl

Trwają eliminacje 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, najstarszego i największego konkursu recytatorskiego adresowanego do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Eliminacje są kilkustopniowe, począwszy od przeglądów środowiskowych po finały ogólnopolskie. Rywalizacja odbywa się w czterech turniejach: recytatorskim, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora i wywiedzione ze słowa.
Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. W województwie śląskim za przebieg OKR odpowiedzialne są Regionalne Ośrodki Kultury: w Częstochowie (w północnej części województwa) i w Bielsku-Białej (południe województwa) oraz w środkowej części - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Finał wojewódzki organizowany jest w kolejnych latach na zmianę przez wymienione instytucje. Tegoroczny odbędzie się w dniach 13-14 maja w Bielsku-Białej.

Do finału wojewódzkiego kwalifikują się zwycięzcy eliminacji rejonowych. Najlepsi recytatorzy z południowej części województwa (miasta Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Tychy i Żory oraz powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, raciborski, wodzisławski i żywiecki) spotykają się na eliminacjach rejonowych w Bielsku-Białej (21-22 kwietnia), których organizatorem jest ROK w Bielsku-Białej.
TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ
ogłasza
62. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ "WYWIEDZIONE ZE SŁOWA"
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.
3. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW:
- środowiskowych, miejskich, gminnych;
- powiatowych i/lub rejonowych - wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
- wojewódzkich - powinny zakończyć się nie później niż 7 maja 2017 r;
- spotkań finałowych.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu - którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.
5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Spotkania Finałowe odbędą się:
- turniej A i B 21 - 24 czerwca 2017 r. w Ostrołęce;
- turniej C 15 - 18 czerwca 20176 r. w Słupsku;
- turniej D 6 - 10 czerwca 2017 r. we Włocławku.


Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie:
www.tkt.art.pl


Organizatorzy OKR 2017

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Eliminacje rejonowe w Bielsku-Białej
21-22 kwietnia 2017
Program prezentacji konkursowych


 • PIĄTEK, 21 kwietnia, od godz. 14.00

  Wywiedzione ze słowa
  1. Marek Blacha
  2. Szymon Kucza
  3. Szymon Mędrala
  4. Patryk Prochownik
  5. Aleksandra Sęk
  6. Zofia Stawowy
  7. Adrian Szmajduch
  8. Patrycja Wieczorek

  Turniej teatrów jednego aktora
  1. Marek Blacha
  2. Dagmara Kucia
  3. Adrian Szmajduch
  4. Patrycja Wieczorek

  Turniej poezji śpiewanej
  1. Agnieszka Bąk
  2. Wiktoria Bednarek
  3. Natalia Gaweł
  4. Karolina Kobielusz
  5. Aleksandra Łasut
  6. Piotr Maga
  7. Krzysztof Majka
  8. Ewa Pawliczek
  9. Weronika Świder


 • SOBOTA, 22 kwietnia, od godz. 10.00

  Turniej recytatorski - kategoria młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
  1. Natalia Antolak
  2. Katarzyna Flak
  3. Aleksandra Gazdecka
  4. Piotr Gigoń
  5. Joanna Górna
  6. Julia Janczukowska
  7. Klaudia Kopciowska
  8. Bartosz Korcz
  9. Bogusław Mańka
  10. Aleksandra Michalik
  11. Aleksandra Miciak
  12. Magdalena Mikler
  13. Anita Morońska
  14. Weronika Ormaniec
  15. Zofia Pitlok
  16. Aleksander Rubiś
  17. Zuzanna Szturc
  18. Mateusz Wardyński
  19. Justyna Wawrzyńczyk
  20. Anna Zaremba
  21. Kamil Zieleźnik

  Turniej recytatorski - kategoria dorosłych
  1. Tomasz Porębski
  2. Katarzyna Socha


  Przesłuchania konkursowe odbywają się na Małej Scenie Teatru Polskiego (ul. 1 Maja 1) w Bielsku-Białej. Ogłoszenie wyników i rozmowy z jurorami po zakończeniu prezentacji w sobotę (ok. godz. 15.00) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (ul. 1 Maja 8).

  Uwaga: W roku bieżącym organizatorzy nie pobierają akredytacji, nie gwarantują noclegu, ani obiadów. Na miejscu imprezy dla uczestników zostanie przygotowany poczęstunek (herbata, kawa, kanapki).

  Dodatkowych informacji na temat imprezy udzielają Leszek Miłoszewski (500-030-497)
  i Mirosława Wójcicka-Boroń (606-235-453),
  tel. 33-822-05-93, 33-812-69-08, e-mail: rok@rok.bielsko.pl

  Protokół
  z przebiegu eliminacji rejonowych
  62. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
  które odbyły się 21 i 22 kwietnia 2017 roku
  na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej  Organizatorem eliminacji rejonowych był Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

  Konkurs przeprowadzony był w formie czterech turniejów:
 • turniej recytatorski w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (18 uczestników) oraz w kategorii dorosłych (2 uczestników);
 • turniej "wywiedzione ze słowa" (7 uczestników);
 • turniej poezji śpiewanej (9 wykonawców);
 • turniej teatrów jednego aktora (4 uczestników).
  Łącznie w konkursie wzięło udział 40 wykonawców, laureatów 8 eliminacji miejsko-powiatowych w południowej części województwa śląskiego.

  Komisja oceniająca w składzie:
  Krystyna Fuczik - muzyk, kompozytor,
  Ewa Polak-Walesiak - aktorka
  Janusz Legoń - filolog, krytyk teatralny,

  po uważnym wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

  Turniej recytatorski - kategoria młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

  I nagroda ex aequo
 • Mateusz Wardyński z Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej w Bielsku-Białej, (instruktorka - Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk),
 • Zuzanna Szturc z Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej w Bielsku-Białej, (instruktorka - Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk),

  II nagroda
 • Bartosz Korcz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie (instruktorka Anna Waszut),

  III nagroda
 • Klaudia Kopciowska - uczennica Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju (instruktorka - Elżbieta Marciniak);

  wyróżnienie
 • Aleksander Rubiś - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach (instruktorka - Barbara Szulik-Silka),

  Turniej recytatorski - kategoria dorosłych

  I nagroda ex aequo
 • Tomasz Porębski z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Art" w Czechowicach-Dziedzicach (instruktorka - Halina Kubisz-Muła),
 • Katarzyna Socha z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Art" w Czechowicach-Dziedzicach (instruktorka - Halina Kubisz-Muła),

  Turniej "wywiedzione ze słowa"

  wyróżnienie
 • Zofia Stawowy - uczennica Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju (instruktorka - Elżbieta Marciniak);
 • Marek Blacha ze Stowarzyszenia Artystycznego "take tam…" w Ćwiklicach (instruktor - Jakub Pieczka);

  Turniej teatrów jednego aktora

  wyróżnienie
 • Adrian Szmajduch ze Stowarzyszenia Artystycznego "take tam…" w Ćwiklicach (instruktor - Jakub Pieczka);

  Turniej poezji śpiewanej
  I nagroda ex aequo
 • Ewa Pawliczek - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach (instruktorka - Barbara Szulik-Silka),
 • Karolina Kobielusz - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce (instruktorka - Celina Dunat),

  II nagroda
 • Natalia Gaweł z Zespołu Szkół Ogólnokształcących m. Jana Pawła II w Pawłowicach (instruktorka - Beata Buchacz),

  III nagroda
 • Agnieszka Bąk z Miejskiego Domu Kultury - Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej (instruktorka - Joanna Jatkowska).

  Do finału wojewódzkiego 62. OKR w Bielsku-Białej (13-14 maja) zostali zakwalifikowani:
  turniej recytatorski: Mateusz Wardyński, Zuzanna Szturc, Tomasz Porębski, Katarzyna Socha, Bartosz Korcz, Klaudia Kopciowska i Aleksander Rubiś,
  turniej "wywiedzione ze słowa": Zofia Stawowy,
  turniej poezji śpiewanej: Ewa Pawliczek, Karolina Kobielusz, Natalia Gaweł i Agnieszka Bąk .

  Jury postanowiło uhonorować szczególnie wyróżniających się instruktorów: Halinę Kubisz-Mułę, Agnieszkę Szulakowską-Bednarczyk i Barbarę Szulik-Silkę.

  Uwagi
  1. Jury prosi o przemyślany dobór repertuaru, tak aby był on dostosowany do wieku, płci i możliwości wykonawców.
  2. Jury zachęca do różnicowania obydwu części prezentacji pod względem emocji i nastroju.
  3. Jury apeluje do wykonawców i instruktorów o rzetelne zapoznanie się ze znaczeniem pojęć: dykcja, emisja głosu, zasady wymowy polskiej oraz akcentowania i o stałą pracę nad doskonaleniem tych umiejętności.
  4. Jury zwraca uwagę, że monodram jest najtrudniejsza formą w pracy recytatora i wymaga dobrego warsztatu aktorskiego i doświadczenia scenicznego.
  62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
  Przegląd Wojewódzki

  Bielsko-Biała, 13-14 maja 2017  SOBOTA
 • 11.00 - 14.00 - konkursowe prezentacje (cz. I)
 • 14.00 - 15.00 - przerwa obiadowa, próby uczestników turnieju poezji śpiewanej i turnieju teatrów jednego aktora
 • 15.00 - 18.00 - konkursowe prezentacje (cz. II)
 • 18.00 -20.00 - konsultacje z jurorami
 • 20.00 - 21.00 - wręczenie nagród, występy laureatów

  NIEDZIELA
 • 10.00 - 14.00 - warsztaty

  Przegląd odbywa się na Scenie na Piętrze Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej przy ulicy Mickiewicza 20
  Warsztaty w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (ul. 1 Maja 8). Potwierdzenia udziału w warsztatach (rok@rok.bielsko.pl, tel. 33-812-69-08) najpóźniej do 10 maja. Ilość miejsc ograniczona.
  Organizatorzy nie pobierają akredytacji. Zapewniają poczęstunek (herbata, kawa i kanapki). Noclegi, obiady, śniadanie i kolacja we własnym zakresie.
  Uczestnicy konkursu

  Turniej recytatorski - kategoria młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
  1. Angelika Karczewska
  2. Klaudia Kopciowska
  3. Bartosz Korcz
  4. Wiktoria Markowska
  5. Julia Nowak
  6. Kalina Piesik
  7. Aleksander Rubiś
  8. Klaudia Stanirowska
  9. Martyna Surmiak
  10. Zuzanna Szturc
  11. Mateusz Wardyński

  Turniej recytatorski - kategoria dorosłych
  1. Kamil Czuba
  2. Gabriela Mankiewicz
  3. Tomasz Porębski
  4. Katarzyna Socha

  Wywiedzione ze słowa
  1. Szymon Bartosik
  2. Zofia Stawowy
  3. Eliza Trzewicarz
  4. Marta Wichłacz
  5. Anna Wlisłocka

  Turniej teatrów jednego aktora
  1. Weronika Kozalla
  2. Agata Niewiadomska
  3. Paweł Ziegler

  Turniej poezji śpiewanej
  1. Agnieszka Bąk
  2. Katarzyna Bukała
  3. Natalia Gaweł
  4. Karolina Gonet
  5. Aleksander Jędryszczak
  6. Karolina Kobielusz
  7. Julia Machoń
  8. Ewa Pawliczek
  9. Piotr Woldan

  Protokół
  z przebiegu Eliminacji Wojewódzkich
  62. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
  który dla uczestników z terenu województwa śląskiego
  odbył się 13 maja 2017 roku
  na Scenie na Piętrze Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej
  Organizatorem przeglądu był Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

  Konkurs przeprowadzony był w formie czterech turniejów:
 • turniej recytatorski z podziałem na dwie kategorie: młodzież szkół ponadgimnazjalnych
  (10 uczestników) oraz dorośli (4 uczestników);
 • turniej wywiedzione ze słowa (4 uczestników);
 • turniej poezji śpiewanej (8 wykonawców);
 • turniej teatrów jednego aktora (3 osoby).
  Łącznie w konkursie wzięło udział 29 wykonawców, wytypowanych przez sądy konkursowe przeglądów rejonowych w Częstochowie, Katowicach i Bielsku-Białej.


  Komisja oceniająca w składzie:
  Agata Ochota-Hutyra - aktorka Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
  Małgorzata Mazur - muzyk, zastępca dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach;
  Włodzimierz Pohl - aktor Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej;
  Janusz Legoń - teatrolog, współpracownik Instytutu Teatralnego w Warszawie
  po uważnym wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

  Turniej recytatorski - kategoria młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

  I nagroda i typowanie do przeglądu finałowego oraz nagroda za szczególnie odkrywczą interpretację poezji ("Odkąd cię poznałam" Haliny Poświatowskiej)
 • Kalina Piesik - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu,

  II nagroda i typowanie do przeglądu finałowego
 • Zuzanna Szturc z Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej w Bielsku-Białej (instruktorka - Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk),

  III nagroda ex aequo
 • Bartosz Korcz - uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie (instruktorka - Anna Waszut),
 • Aleksander Rubiś - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach (instruktorka - Barbara Szulik-Silka),

  wyróżnienie
 • Klaudia Stanirowska - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie (instruktorka - Monika Górna),


  Turniej recytatorski - kategoria dorosłych

  I nagroda i typowanie do przeglądu finałowego
 • Kamil Czuba z Katowic,

  II nagroda ex aequo
 • Gabriela Mankiewicz - nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach,
 • Tomasz Porębski z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej ART w Czechowicach-Dziedzicach - Teatr Heliotrop (instruktorka - Halina Kubisz-Muła),
 • Katarzyna Socha z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej ART w Czechowicach-Dziedzicach - Teatr Heliotrop (instruktorka - Halina Kubisz-Muła).


  Turniej wywiedzione ze słowa

  I nagroda i typowanie do przeglądu finałowego
 • Anna Wlisłocka z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu (instruktorka - Katarzyna Boroń),

  II nagroda
 • Eliza Trzewicarz z Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum w Zawierciu (instruktor - Leopold Stawarz).


  Turniej poezji śpiewanej

  I nagroda i typowanie do przeglądu finałowego
 • Karolina Gonet z Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie (instruktor - Andrzej Król),

  II nagroda ex aequo i typowanie z nagraniem prezentacji do uwzględnienia przez organizatorów przeglądu finałowego
 • Aleksander Jędryszczak z Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej (instruktor - Grzegorz Koza),
 • Ewa Pawliczek - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach (instruktorka - Barbara Szulik-Silka),

  wyróżnienie
 • Karolina Kobielusz - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych


  Turniej teatrów jednego aktora

  I nagroda i typowanie do przeglądu finałowego
 • Paweł Ziegler z częstochowskiego Teatru From Poland (monodram "Niechciany", scenariusz i reżyseria - Jarosław Filipski),

  Laureaci nagród i wyróżnień otrzymują nagrody książkowe. ROK w Bielsku-Białej pokrywa ponadto koszty akredytacji Kaliny Piesik w spotkaniu finałowym turnieju recytatorskiego w Ostrołęce. To nagroda za szczególnie odkrywczą interpretację poezji.


  Uwagi jury:

  Jury zwraca uwagę na dużą różnorodność konkursowych prezentacji, zarówno pod względem doboru repertuaru, jak i zastosowanych środków wyrazu. Wśród laureatów nie brakuje wykonawców o wielkiej wrażliwości, nieprzeciętnym talencie i oryginalnej osobowości artystycznej. Jury gratuluje wszystkim uczestnikom Eliminacji Wojewódzkich - sama kwalifikacja do tego etapu Konkursu jest w województwie śląskim znaczącym osiągnięciem. Prosi władze różnych szczebli, dyrekcje szkół i ośrodków kultury o wsparcie dla ruchu recytatorskiego, w tym szczególnie dla mającego wspaniałe tradycje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

  Żmudna praca nad słowem i jego najbardziej klasycznymi scenicznymi formami (recytacją, monodramem i poezją śpiewaną) jest nie tylko ważna w procesie upowszechniania sztuki teatru, budzi też szacunek dla ojczystego języka, pomaga jednostkom i grupom ludzi w znalezieniu swojego miejsca w świecie w oparciu o wnikliwą lekturę wielkiej literatury.

  Wśród laureatów Eliminacji Wojewódzkich znaleźli się mieszkańcy różnych zakątków województwa śląskiego. To jeszcze jeden dowód na to, że recytacja nadal cieszy się popularnością, że w rejonach bielskim, częstochowskim i śląskim ciągle nie brakuje pasjonatów tej sztuki. Z pewnością duża w tym zasługa instruktorów i nauczycieli oraz organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego wszystkich szczebli.
  » Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "€žŻywieckie Gody"€
  » Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
  » Konkurs na Palmy Wielkanocne
  » Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów "Przebudzeni do życia"
  » Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
  » Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych
  » Tydzień Kultury Beskidzkiej
  » Międzynarodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem"
  » Posiady Gawędziarskie oraz Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych
  » Projekty transgraniczne
  » Pod patronatem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

  Załą…czniki do pobrania:


 • DHTML JavaScript Menu By Milonic.com