About ROK RODO

29. POSIADY GAWĘDZIARSKIE ORAZ 31. KONKURS GRY NA UNIKATOWYCH INSTRUMENTACH LUDOWYCH i SPIEWU TRADYCYJNEGOmiejsca: Jele¶nia, Milówka, Wieprz, Bielsko-Biała
data: listopad 2020

sekretariat imprezy:
Regionalny O¶rodek Kultury
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. 33-812-69-08, 33-822-05-93
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl


Karta laureata - do pobrania


KONKURS GRY NA UNIKATOWYCH INSTRUMENTACH LUDOWYCH
I ¦PIEWU TRADYCYJNEGO - prezentacje laureatów


POSIADY GAWĘDZIARSKIE - prezentacje laureatówTradycyjne spotkanie beskidzkich gawędziarzy i muzyków, w którym uczestnicz± dzieci, młodzież i doro¶li. Nagrody czekaj± na gawędziarzy, solistów i kapele dziecięce oraz młodzieżowe.


Organizatorzy i współorganizatorzy 29. Posiadów Gawędziarskich oraz 31. Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i ¦piewu Tradycyjnego serdecznie zapraszaj± do wzięcia udziału w tegorocznej edycji, która - wyj±tkowo - odbędzie się on-line, w dniach 30 wrze¶nia - 30 listopada 2020 r.

Zgłoszenia w formie nagrań będ± ocenione przez Jury, za¶ finali¶ci obu konkursów zostan± zaprezentowani podczas wirtualnego koncertu laureatów, w drugiej połowie listopada br.
Prosimy o dokonywanie nagrań w możliwie najwyższej rozdzielczo¶ci, za pomoc± kamery, aparatu fotograficznego b±dĽ smartfona.

Organizatorami 29. Posiadów Gawędziarskich oraz 31. Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i ¦piewu Tradycyjnego s±: Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej i Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz.
Współorganizatorami Konkursów s±: Gminny O¶rodek Kultury w Jele¶ni i Gminny O¶rodek Kultury w Milówce.

Fundatorami nagród s± Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Starostwo Powiatowe w Żywcu.(13 listopada 2020)

Prawie 100 - tyle nagrań nadesłali uczestnicy 29. Posiadów Gawędziarskich oraz 31. Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i ¦piewu Tradycyjnego. To bardzo dużo, zważywszy na fakt, że oba przegl±dy trwaj± w niezwykle trudnym dla wszystkich, a zwłaszcza dla seniorów oraz dzieci i młodzieży, czasie.
Tym bardziej cieszy liczny udział w obu konkursach zarówno starszych, jak i młodych mieszkańców Beskidu Żywieckiego, Beskidu ¦l±skiego oraz pasma Babiej Góry.

Na szczególne uznanie zasługuj± wykonawcy-seniorzy, którzy, chc±c uczestniczyć w - bardzo nietypowej, internetowej edycji imprezy - angażowali do nagrań rodziny, przyjaciół, a także miejskie i gminne o¶rodki kultury, zacie¶niaj±c w ten sposób więzi nie tylko pokoleniowe, ale również społeczne.

W tej chwili nadesłane nagrania ogl±daj± i oceniaj± dwie komisje. Laureatów 29. Posiadów Gawędziarskich oraz 31. Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i ¦piewu Tradycyjnego poznamy pod koniec listopada.

Oba przegl±dy odwołuj± się do najpiękniejszych warto¶ci i tradycji góralskich. Podtrzymuj± ludowe muzykowanie, ożywiaj± biały ¶piew, przywołuj± dawny obyczaj jesiennych spotkań i wspólnych opowie¶ci.
Internetowa wersja nie jest w stanie oddać atmosfery, jaka zazwyczaj panuje podczas konkursów, jest jedynie namiastk± tej konwencji. Niemniej, z pewno¶ci± potrzebn±, o czym ¶wiadczy tak liczny udział wykonawców, pragn±cych dzielić się walorami swojej kultury, tradycji i obyczajowo¶ci.

Organizatorzy 29. Posiadów Gawędziarskich oraz 31. Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i ¦piewu Tradycyjnego:
- Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej
- Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz
(26 listopada 2020)

Protokół z posiedzenia Jury
31. Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach
Ludowych i ¦piewu Tradycyjnego on-line


Organizatorzy:
 • Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej
 • Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz
 • Gminny O¶rodek Kultury w Jele¶ni
 • Gminny O¶rodek Kultury w Milówce

  Jury w składzie:
  dr Bożena Lewandowska - przewodnicz±ca Jury - etnomuzykolog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Przemysław Ficek - muzyk, folklorysta z Jele¶ni
  Janusz Macoszek - muzyk, folklorysta z Istebnej
  Szymon Karpiński - sekretarz komisji, Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej

  Wysłuchało 79 prezentacji, w tym:
 • 70 solistów:
  10 ¶piewaków/czek w kategorii wiekowej do 12 lat (dzieci)
  7 ¶piewaków/czek w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat (młodzież)
  13 ¶piewaków/czek w kategorii wiekowej od 18 lat (doro¶li)
  14 instrumentalistów/tek w kategorii wiekowej do 12 lat (dzieci)
  6 instrumentalistów/tek w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat (młodzież)
  6 instrumentalistów/tek w kategorii wiekowej od 18 lat (doro¶li)
  4 multiinstrumentalistów/tek w kategorii wiekowej do 12 lat (dzieci)
  7 multiinstrumentalistów/tek w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat (młodzież)
  3 multiinstrumentalistów/tek w kategorii wiekowej od 18 lat (doro¶li)
 • 3 grup ¶piewaczych:
  1 grupy ¶piewaczej dziecięcej
  2 grup ¶piewaczych młodzieżowych
 • 6 kapel:
  1 kapeli dziecięcej
  5 kapel młodzieżowych

  spisanych według kolejno¶ci alfabetycznej:
  Adamczyk Wiktoria, (Przybędza) - ¶piew
  Adamek Julianna, (Pewel Wielka) - ¶piew
  B±k Joanna, (Koniaków) - skrzypce
  Bojko Magdalena, (Jaworzynka) - hó¶le, fujarka
  Bojko Maria, (Jaworzynka) - hó¶le
  Bojko Natalia, (Jaworzynka) - ¶piew
  Butor Anna, (Koszarawa) - skrzypce
  Dudys Milena, (Juszczyna) - skrzypce
  Dunat Anna (Pewel Wielka) - ¶piew
  Feikisz Paweł (Wilkowice) - fujara 6-otworowa, fujara szała¶na, dudy
  Foja Anna, (Sopotnia Mała) - ¶piew
  Galej Maria, (Jaworzynka) - hó¶le, piszczołka
  Gluza Antoni, (Szczyrk) - dudy, heligona, piszczała, okaryna
  Gluza Rafał, (Szczyrk) - trombita, piscołka wielkopostno, gyn¶le
  Grupa ¦piewacza Romanka (Sopotnia Mała)
  Gryglak Dorota, (Bielsko-Biała) - ¶piew
  Gryglak Stefania, (Bielsko-Biała) - ¶piew
  Hernas Józef, (Koszarawa) - skrzypce
  Hulbój Wiktoria, (Pewel Wielka) - heligonka
  Jochymek Bartłomiej, (Łętownia) - ¶piew
  Juroszek Aleksandra, (Jaworzynka) - złóbcoki, okaryna, piszczołka
  Juroszek Anna, (Istebna) - ¶piew
  Kaczmarzyk Mateusz, (Jaworzynka) - okaryna, fujarka/piszczołka, heligonka
  Kapela Gajdosze z Cisowego (Koniaków)
  Kapela Hajduki (Pewel ¦lemieńska)
  Kapela Mali Grojcowianie (Wieprz)
  Kli¶ Zofia, (Lipowa) - ¶piew
  Kowalska-Wicherek Anna (Maków Podhalański) -¶piew
  KruĽlak Natalia, (Jachówka, Budzów) - ¶piew
  Krzyżowska Marta, (Jele¶nia) - skrzypce
  Kubasiak Maciej, (Sucha Beskidzka) - skrzypce
  Kubasiak Wojciech, (Sucha Beskidzka) - skrzypce
  Kubuszek Krzysztof, (Bieńkówka) - heligonka, dudy żywieckie
  Kukuczka Łukasz, (Koniaków) - skrzypce
  Kukuczka Paweł, (Koniaków) - piszczoła postno, okaryna, piszczołka
  Kupczak Katarzyna, (Juszczyna) - ¶piew
  Kupczak Szymon, (Żabnica) - heligonka
  Kurowska Anna, (Szczyrk) - ¶piew
  Lach Jakub, (Koszarawa) - dudy, fujarka 6-otworowa, heligonka
  Łagosz-Kubica Anna, (Milówka) - ¶piew
  Łupieżowiec Jan, (Jaworzynka) - ¶piew
  Łupieżowiec Zofia, (Jaworzynka) - ¶piew
  Marciak Emilia, (Jele¶nia) - skrzypce
  Marciak Wiktoria, (Jele¶nia) - ¶piew
  Marek Rafał, (Zawoja) - heligonka
  Marekwica Natalia, (Istebna) - ¶piew
  Master Joanna, (Sucha Beskidzka) - ¶piew
  Murański Maciej, (Bystra) - heligonka
  Musiał Agata, (Koniaków) - ¶piew
  Nowak Aleksander, (Osielec) - heligonka
  Nowak Maria, (Osielec) - ¶piew
  Olkis Anna (Radziechowy) - ¶piew
  Pacyga Martyna, (Pewel Wielka) - ¶piew i skrzypce
  Paj±k Paweł, (Żarnówka, Maków Podhalański) - heligonka
  Patyk Karolina, (Jaworzynka) - skrzypce, piszczołka, sówka
  Pawlica Julia, (Jele¶nia) - skrzypce
  Piętka Zofia, (Węgierska Górka) - skrzypce
  Polok Julia, (Jaworzynka) - hó¶le, okaryna, fujarka
  Rodak Magdalena, (Brzu¶nik) - skrzypce
  Rucka Marcelina, (Jaworzynka) - hó¶le
  Rucki Jakub, (Jaworzynka) - ¶piew
  Ry¶ Maria, (Jaworzynka) - hó¶le
  Sordyl Józefa, (Korbielów) - ¶piew
  Sordyl Zofia, (Korbielów) - ¶piew
  Spyrka Kacper, (Skawica) - heligonka
  Szczotka Michał, (Nieledwia, Milówka) - heligonka
  Szczypka Łucja, (Bielsko-Biała) - fujarka 6-otworowa, piszczałka wielkopostna, okaryna, dudy żywieckie
  Trzebuniak Hanna, (Zawoja) - ¶piew
  Zeman Zofia, (Cisiec) - fujarka 6-otworowa, skrzypce
  Zowada Natalia, (Istebna) - ¶piew
  ZPiT Jodełki (Radziechowy)
  Żurek Anna, (Pewel Wielka) - skrzypce
  Żurek Julia, (Pewel Wielka) - heligonka
  Żurek Przemysław, (Stryszawa) - ¶piew


  Jury postanowiło przyznać następuj±ce nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach:

  Soli¶ci ¶piewacy (kat. dzieci):

  Trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 250 zł każda otrzymuj±:
  Bartłomiej Jochymek
  Jan Łupieżowiec
  Anna Juroszek


  II miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 150 zł otrzymuje:
  Natalia Marekwica

  Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 100 zł każda otrzymuj±:
  Wiktoria Marciak
  Zofia Łupieżowiec
  Agata Musiał


  Wyróżnienia otrzymuj±:
  Jakub Rucki
  Hanna Trzebuniak


  Soli¶ci ¶piewacy (kat. młodzież):

  Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 350 zł każda otrzymuj±:
  Wiktoria Adamczyk
  Natalia Bojko


  II miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 250 zł otrzymuje:
  Natalia Zowada

  Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 200 zł każda otrzymuj±:
  Martyna Pacyga
  Zofia Kli¶


  Wyróżnienie otrzymuje:
  Natalia KruĽlak

  Soli¶ci ¶piewacy (kat. doro¶li):

  Nagrody specjalne, za pielęgnowanie archaicznych walorów muzycznych oraz pokoleniowy przekaz tradycji Beskidu Żywieckiego, w wysoko¶ci 400 zł każda otrzymuj±:
  Zofia Sordyl
  Józefa Sordyl
  Anna Dunat
  Julianna Adamek


  I miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 450 zł otrzymuje:
  Maria Nowak

  Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 350 zł każda otrzymuj±:
  Joanna Master
  Katarzyna Kupczak


  Cztery równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 300 zł każda otrzymuj±:
  Anna Foja
  Anna Olkis
  Anna Łagosz-Kubica
  Anna Kowalska-Wicherek


  Wyróżnienia otrzymuj±:
  Przemysław Żurek
  Dorota Gryglak


  Grupy ¶piewacze (kat. dzieci)

  I miejsce nie zostało przyznane

  II miejsce nie zostało przyznane

  III miejsce nie zostało przyznane

  Wyróżnienie otrzymuje:
  ZPiT Jodełki

  Grupy ¶piewacze (kat. młodzież)

  I miejsce nie zostało przyznane

  II miejsce nie zostało przyznane

  III miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 200 zł otrzymuje:
  Grupa ¦piewacza Romanka

  Wyróżnienie otrzymuje:
  ZPiT Jodełki

  Soli¶ci instrumentali¶ci (kat. dzieci)

  Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 250 zł pięćdziesi±t złotych) każda otrzymuj±:
  Maciej Murański
  Michał Szczotka


  Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 150 zł każda otrzymuj±:
  Julia Pawlica
  Paweł Paj±k


  Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 100 zł każda otrzymuj±:
  Rafał Marek
  Zofia Piętka
  Marta Krzyżowska


  Wyróżnienia otrzymuj±:
  Joanna B±k
  Anna Żurek
  Marcelina Rucka
  Magdalena Rodak
  Maria Bojko
  Maria Ry¶
  Milena Dudys


  Soli¶ci instrumentali¶ci (kat. młodzież)

  Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 350 zł każda otrzymuj±:
  Maciej Kubasiak
  Emilia Marciak


  II miejsce nie zostało przyznane

  Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 200 zł każda otrzymuj±:
  Kacper Spyrka
  Julia Żurek
  Martyna Pacyga


  Wyróżnienie otrzymuje:
  Wiktoria Hulbój

  Soli¶ci instrumentali¶ci (kat. doro¶li)

  Nagrodę specjaln±, za podtrzymywanie tradycji muzycznych Beskidu Żywieckiego,
  w wysoko¶ci 400 zł otrzymuje:
  Józef Hernas

  Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 450 zł każda otrzymuj±:
  Szymon Kupczak
  Wojciech Kubasiak


  Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 350 zł każda otrzymuj±:
  Łukasz Kukuczka
  Aleksander Nowak


  III miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 300 zł otrzymuje:
  Anna Butor

  Soli¶ci multiinstrumentali¶ci (kat. dzieci)

  I miejsce nie zostało przyznane

  Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 150 zł każda otrzymuj±:
  Łucja Szczypka
  Julia Polok


  Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 100 zł każda otrzymuj±:
  Maria Galej
  Zofia Zeman


  Soli¶ci multiinstrumentali¶ci (kat. młodzież)

  Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 350 zł każda otrzymuj±:
  Paweł Kukuczka
  Jakub Lach


  II miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 250 zł otrzymuje:
  Krzysztof Kubuszek

  Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 200 zł każda otrzymuj±:
  Aleksandra Juroszek
  Anna Kurowska


  Wyróżnienia otrzymuj±:
  Karolina Patyk
  Magdalena Bojko
  Mateusz Kaczmarzyk
  Soli¶ci multiinstrumentali¶ci (kat. doro¶li)

  Nagrodę specjaln±, za pokoleniowy przekaz tradycji muzycznych Beskidu Żywieckiego, w wysoko¶ci 400 zł otrzymuje:
  Antoni Gluza

  I miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 450 zł otrzymuje:
  Rafał Gluza

  II miejsce nie zostało przyznane

  III miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 300 zł otrzymuje:
  Paweł Feikisz

  Kapele (kat. dzieci):

  I miejsce nie zostało przyznane

  II miejsce nie zostało przyznane

  III miejsce nie zostało przyznane

  Wyróżnienie otrzymuj±:
  Mali Grojcowianie


  Kapele (kat. młodzież)

  I miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 350 zł otrzymuje:
  Kapela Gajdosze z Cisowego

  II miejsce nie zostało przyznane

  Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysoko¶ci 200 zł każda otrzymuj±:
  Kapela Hajduki 1
  Kapela Hajduki 2


  Wyróżnienia otrzymuj±:
  Mali Grojcowianie
  ZPiT Jodełki
  Ł±czna wysoko¶ć nagród - 15.150 zł

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ufundowało nagrody pieniężne, które pochodz± z Funduszu Promocji Kultury.
  Nagrody współfinansowane s± przez Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej oraz przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.


  Uwagi Jury:

  Jury sugeruje, by uczestnicy konkursu zwrócili szczególn± uwagę na naturalno¶ć ¶piewu i nieinscenizowanie swoich wyst±pień (szczególnie poprzez ruchy ciała i gestykulację).

  Komisja sugeruje, by osoby występuj±ce w kategoriach instrumentalistów, multiinstrumentalistów i kapel większy nacisk kładły na grę na instrumentach aniżeli ¶piew. Zaleca się, by ¶piew wybrzmiewał w formie tylko jednej zwrotki, najlepiej na pocz±tku utworu, następnie za¶ prezentowana była gra. Nie powinno się natomiast przeplatać gry na instrumencie (instrumentach) ze ¶piewem. ¦piew nie powinien być równoważny z gr± na instrumencie.

  PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
  29. POSIADY GAWĘDZIARSKIE ON-LINE


  Organizatorzy:
 • Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej
 • Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz
 • Gminny O¶rodek Kultury w Jele¶ni
 • Gminny O¶rodek Kultury w Milówce

  Jury w składzie:
  Janusz Legoń - krytyk teatralny, przewodnicz±cy Jury
  dr hab. Jadwiga Wronicz - emerytowany profesor Instytutu Języka Polskiego PAN
  Waleria Prochownik - gawędziarka, autorka tekstów gwarowych
  Agnieszka Chrudzimska - sekretarz Jury, Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej

  wysłuchało 18 gawędziarzy, w tym:
 • 8 wykonawców w kategorii dzieci (do lat 12)
 • 3 wykonawców w kategorii młodzież (od 13 do 18 lat)
 • 7 wykonawców w kategorii doro¶li (powyżej 18 roku życia)

  spisanych w kolejno¶ci alfabetycznej:

  DOROTA GRYGLAK - (kat. doro¶li), Bielsko-Biała, gawęda "Ło carowaniu i zazdro¶ci", autorstwo własne
  STEFANIA GRYGLAK - (kat. dzieci), Bielsko-Biała, gawęda "Ło strasyniu", autor - Dorota Gryglak
  MARIA GRZEGOREK - (kat. doro¶li), Juszczyna, gawęda "Jako to baba chłopa na dobrom droge przywiedła", autorstwo własne
  ALEKSANDRA JUROSZEK - (kat. młodzież), Jaworzynka, gawęda "Wiesieli na Jaworzynce", autor - Janusz Macoszek
  ANNA KOSIEC - (kat. doro¶li), Radziechowy, gawęda "Jak glon z ma¶nicki wyzdradził dziywke?", autor - Józef Karol Nowak
  JÓZEF KRZAK - (kat. doro¶li), ¦leszowice, Zembrzyce, gawęda "Zmora" - autorstwo własne
  EMILIA KUBIESA - (kat. dzieci), Rajcza, gawęda "Jak górol sie rz±dził w Niebie", autorka - Jadwiga Kubiesa
  NADIA KUBIESA - (kat. dzieci), Rajcza, gawęda "Jak Wojtek Ciapkow zabijoł barana", autorka - Jadwiga Kubiesa
  MARTYNA PACYGA - (kat. młodzież), Pewel Wielka, gawęda "Ło pijoku", autorka - Maria Grzegorek
  MACIEJ PAWLUS - (kat. dzieci), Wieprz, gawęda "Kominiorz krolewski", autor - Maria Grzegorek
  MICHAŁ PAWLUS - (kat. dzieci), Wieprz, gawęda "Skowronek" , autor - Maria Grzegorek
  WIESŁAW PAWLUS - (kat. doro¶li), Wieprz, gawęda "Deboł Ecka", autorstwo własne
  IRENA STOPA - (kat. doro¶li), Jordanów, gawęda "Jak Jasicek diebła z chałupy wyganiał", autorstwo własne
  ADAM SZKAWRAN - (kat. dzieci), Istebna, gawęda "CiornoksiynĽnik", autor - Jan Kawulok
  JAN SZKAWRAN - (kat. dzieci), Istebna, gawęda "Bulka", autor - Jan Kawulok
  BARBARA WANDZEL - (kat. doro¶li), Juszczyna, gawęda "Jako sie downij baby wodzowały", autorka - Maria Grzegorek
  MARIA WANDZEL - (kat. dzieci), Juszczyna, gawęda "Babcyne pociyrze", autorka - Maria Grzegorek
  NATALIA ZOWADA - (kat. młodzież), Istebna, gawęda "O gału¶ce kiero miała łoci", autorstwo własne


  Jury postanowiło przyznać następuj±ce nagrody i wyróżnienia:

  KATEGORIA DZIECI (DO LAT 12)

  I miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 400 zł otrzymuje
  ADAM SZKAWRAN z Istebnej

  II miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 250 zł otrzymuje
  JAN SZKAWRAN z Istebnej

  III miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 150 zł otrzymuje
  EMILIA KUBIESA z Rajczy

  Wyróżnienia otrzymuj±:
  MICHAŁ PAWLUS z Wieprza
  MARIA WANDZEL z Juszczyny


  KATEGORIA MŁODZIEŻ (OD 13 DO 18 LAT)

  I miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 500 zł otrzymuje
  NATALIA ZOWADA z Istebnej

  II miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 300 zł otrzymuje
  MARTYNA PACYGA z Pewli Wielkiej

  III miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 200 zł otrzymuje
  ALEKSANDRA JUROSZEK z Jaworzynki


  KATEGORIA DORO¦LI (powyżej 18 roku życia)

  I miejsce ex aequo i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 600 zł każda otrzymuj±
  MARIA GRZEGOREK z Juszczyny
  DOROTA GRYGLAK z Bielska-Białej


  II miejsce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 400 zł otrzymuje
  ANNA KOSIEC z Radziechów

  III miejsce ex aequo i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 300 zł każda otrzymuj±
  IRENA STOPA z Jordanowa
  WIESŁAW PAWLUS z Wieprza


  Wyróżnienia otrzymuj±:
  BARBARA WANDZEL z Juszczyny
  JÓZEF KRZAK ze ¦leszowic (Wyróżnienie specjalne za pielęgnowanie tradycji gawędziarskich Górali Kliszczackich)


  Ł±czna kwota nagród: 4.000 zł.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ufundowało nagrody pieniężne, które pochodz± z Funduszu Promocji Kultury.
  Nagrody współfinansowane s± przez Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej oraz przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.


  Uwagi Jury:

  Jury 29. Posiadów Gawędziarskich on-line zwraca uwagę na zróżnicowanie poziomu tegorocznych wyst±pień. Czę¶ć prezentacji wygłoszono w sposób naturalny, z zachowaniem czysto¶ci gwary, w kilku natomiast pojawił się język ogólnopolski.
  Komisja dostrzega, iż strój uczestników nie zawsze był wła¶ciwy dla regionu, który reprezentowali.
  Niezwykle pozytywnym i godnym zaakcentowania jest natomiast fakt pojawienia się nowych wykonawców. Ponadto Jury docenia, że pomimo trudnych warunków, w jakich obecnie funkcjonujemy, uczestnicy decyduj± się na udział w konkursie, kontynuuj±c pielęgnowanie tradycji gawędziarskich i dbaj±c o ich przekaz pokoleniowy.
  Komisja serdecznie dziękuje organizatorom 29. Posiadów Gawędziarskich on-line za podtrzymanie ci±gło¶ci przegl±du konkursowego oraz udokumentowanie w formie elektronicznej prezentacji gawędziarzy.
  Jurorzy gratuluj± wszystkim uczestnikom wyst±pień w nienaturalnej dla nich rzeczywisto¶ci - przed kamer±, bez obecno¶ci publiki, a także dziękuj± im, że podjęli się owego, niełatwego, zadania. Szczególne gratulacje Komisja składa debiutantom, zachęcaj±c ich do dalszych wysiłków nad upowszechnianiem gwary oraz obyczaju posiadów.

  » Przegl±d Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "€žŻywieckie Gody"€ť
  » Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
  » Konkurs na Palmy Wielkanocne
  » Przegl±d Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
  » Wojewódzki Przegl±d Wiejskich Zespołów Artystycznych
  » Tydzień Kultury Beskidzkiej
  » Międzynarodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem"
  » Posiady Gawędziarskie oraz Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i ¦piewu Tradycyjnego
  » Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych "Złota Tr±bka"
  » Projekty transgraniczne
  » Pod patronatem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

  Zał±…czniki do pobrania:


 • DHTML JavaScript Menu By Milonic.com